De "Green Man" en Religie

Para la versión en español, pulsa la bandera     For version in English click  
 

 

Wat is een "Green Man" ? Kennelijk is het niet zo eenvoudig om daar een definitie van te geven. Op internet vindt men vele uitgangspunten van wat een Green Man is of verondersteld wordt te zijn. In 1970 of iets later, werd de publieke belangstelling voor dit onderwerp gewekt en de opvatting van wat een Green Man is varieert van "een hoofd van een mens of een dier, gehuld in bladeren" tot "hoofden van waaruit takken met bladeren ontspringen, ongeacht uit welk deel van het hoofd".
Andere interessante vragen zijn : Wat is de oorsprong van de Green Man ? Wat is de betekenis van de Green Man ? Dat de Green Man een specifieke betekenis had in de kerk moge verder in dit artikel duidelijk zijn.

De oorsprong, de betekenis en het doel van de Green Man is helaas onbekend omdat er geen enkele documentatie over dit onderwerp bestaat. Het is net als met het labyrint, gissingen en mythen. Alles wat we weten is dat het verschijnsel van hoofden van waaruit bladeren ontstaan, zeer, zeer oud is en al lang bestond vóór het Christendom. Deze hoofden komen voor in India en Nepal voor tempels, zo ook in Indonesië. De hoofden werden geacht het kwaad verre te houden en werden daarom niet alleen binnen en buiten tempels en kerken gebruikt maar ook buiten gewone huizen.

 
 

Een bladkop op een tempelmuur, nu in een museum in Delhi, IndiaEen Indonesisch Kala hoofd.
Vanuit beide mondhoeken ontspringen takken met bladeren.

 

De naam "Green Man" werd in 1939 opnieuw geïntroduceerd door lady Raglan in een artikel in The Folklore Journal getiteld "The Green Man in Church Architecture". Lady Raglan was destijds zeer geïnteresseerd in de verschillende facetten van folklore en hun ontstaan. Acht jaar eerder werd haar gevraagd door de priester van de kerk in Llangwm, of zij wist wat de sculptuur op een zuil in de kerk betekende. Toen Lady Raglan de sculptuur zag zei ze dat het een Green Man was. Hoe kende zij deze naam ? Er bestaat documentatie dat de naam "Green Man" al enkele eeuwen eerder werd gebruikt.
 


Het hoofd dat Lady Raglan een Green Man noemde.
14e eeuw

 
 

Men moet de Green Man in de kerk niet verwarren met de folklore figuur Jack-in-the-Green, hoewel het soms verleidelijk is om te doen.
Lady Raglan bracht Jack-in-the-Green in verband met de mei festiviteiten, een feest dat soms populair is maar een feest dat niet in de 14e eeuw bestond zoals aangetoond door Roy Judge in 1975 in zijn werk "The Jack in the Green, a May Day Custom". De oudste Jack in the Green processie dateert van 1795.

De term Green Man, opnieuw geïntroduceerd door Lady Raglan, verwijst naar een sculptuur gevonden in de kerk van Llangwm (Wales, United Kingdom) en in haar artikel wordt ook genoemd het hoofd op het doopvont van Stow Minster waarvan men veilig mag aannemen dat het niet is gerelateerd aan een mei feest. De Green Man heeft bladeren die in de mond ontstaan en later ook in andere delen van het hoofd. Hetzelfde is het geval met de Green Man van Melrose die zij in haar artikel noemde.
De Green Man kreeg een enorme belangstelling en al gauw werd elk hoofd of persoon, gehuld in bladeren onterecht een Green Man genoemd.
Voorbeelden : een standbeeld van een Romeinse overwinnaar met een lauwerkrans is geen Green Man. Ook de sluitsteen hieronder toont geen Green Man, het is Christus met een aureool met kruis.

 
 
Christus
Pastor Bonus ofwel de Goede Herder
Exeter Cathedral, Engeland
14e eeuwEen bladkop gemaakt door Ian Ellery voor zijn marktkraam tijdens het
Jack-in-the-Green festival in Hastings, Engeland
21e eeuw

  

Een bladkop in het koor van de kathedraal Saint Pierre in Poitiers, Frankrijk
13e eeuw
 
 

 
 
Choir Stalls
Winchester Cathedral, Engeland
14e eeuw
  

 
 
Auxerre, Frankrijk
13e/14e eeuw
  


Hoofden in bladeren in een raam van Léon Catedral, Spanje
13e eeuw

 
 

Bladeren of vegetatie zijn een zeer belangrijk symbool in de kerk en zijn terug te vinden in de sculptuur van de kerken van alle tijden als ook in de ramen. Bladeren zijn het symbool van het leven, eeuwig leven als u wilt. In de oudere hoofden beginnen de bladeren of de takken met nieuwe bladeren in de mond. Twee, aan elke kant een. Zo vertellen de bladeren ons een belangrijk verhaal. Een hoofd met bladeren zoals hier beschreven, is een Green Man.
Verderop in dit artikel ziet men nog diverse Green Men en hoe hun verschijning met de tijd veranderde. In een aantal gevallen komen drie takken met bladeren uit de mond zoals in de kerk van Burgh-le-Marsh in England. Als men naar een Green Man zoekt in kerken, dan komt men hoofden tegen vanwaar uit alle mogelijke plaatsen van het hoofd bladeren komen, bijvoorbeeld de neus of de wangen of het voorhoofd of zelfs de ogen. Waarom ? Het antwoord op deze vraag is onbekend, er bestaat helaas geen enkele documentatie over dit verschijnsel. Veel is geschreven, meestal gissingen en niets is bewezen. De verklaring dat de bladeren een symbool zijn van het leven is zinvol in het christelijk geloof en andere religies of overtuigingen.
De figuren in het raam van de katedraal van Léon, Spanje - zie afbeelding hierboven - kunnen niet als Green Man gezien worden. Als men goed kijkt, ziet men dat het bisschoppen zijn met een mijter op het hoofd. Een mijter met een kruis. Er zijn veel, zeer veel van deze bisschoppen in een lancet raam. De bladeren ? Wel, dat heeft zin na bovenstaande verklaring of . . . de bladeren zijn er als decoratie. Decoratie ? Kan dat de reden zijn van het bestaan van de bladkoppen aan het begin van dit artikel ? Is de echte betekenis in de loop der tijd zoek geraakt omdat er geen documentatie is ?

In 1563 eindigde het Concilie van Trent na vele jaren van beraadslagingen. Het was een concilie van de Rooms Katholieke Kerk en de ideologie van het Geloof werd verdiept en gedragsregels werden vastgesteld. Onder deze nieuwe regels werd de artistieke vrijheid in de kunst aanzienlijk beperkt, het maken van een Green Man werd bijvoorbeeld ontmoedigd. Als gevolg hiervan kwam het maken van een Green Man vrijwel tot stilstand. In het Verenigd Koninkrijk echter, was van ontmoediging geen sprake want Hendrik VIII had zich van de Rooms Katholieke Kerk afgescheiden en zichzelf tot hoofd van de Anglicaanse Kerk uitgeroepen. Nergens in de wereld kwam de Green Man tot zo'n grote bloei.Men kan, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, zeggen dat oorspronkelijk de hoofden bedoeld waren onheil te weren en deze hoofden waren hoofden van dieren, zowel binnen als buiten de kerk. Was dit een voortzetting van heidense rituelen ?
Zie voorbeelden hieronder.

 
 

Een hoofd om onheil te weren
De kerk Notre Dame la Grande,
Poitiers, Franrijk
11e-12e eeuwHoofden om ons te beschermen tegen het kwaad.
Kathedraal Notre Dame.
Le Puy-en-Velay, Frankrijk
11e-12e eeuw

 
 

 
 
Een duivels hoofd en een dierlijk hoofd om het kwaad te weren en tegelijkertijd hoop gevend op een nieuw leven.
Dit wordt getoond door de nieuwe bladeren die uit de mond komen.
Kerk Notre Dame la Grande, Poitiers, Frankrijk.
11e-12e eeuw
  


Hoofd op de sarcofaag van Sint Abre, Poitiers, Frankrijk.
4e/5e eeuw
 
 

De sarcofaag van Sint Abre, dochter van St. Hilaire, is te vinden in de romaanse kerk St Hilaire in Poitiers, Frankrijk. St. Hilaire was bisschop van Poitiers van 352 tot 368. De kerk was gebouwd over de sarcofaag van St Hilaire, en was een belangrijk pelgrimsoord. Helaas echter, is de kerk meerdere malen verwoest, o.a. in 732 door de arabieren en in 863 door de vikingen. De kerk van vandaag dateert uit de 11e eeuw.
De sarcofaag van Sint Abre werd in 1762 ontdekt. Versierd in de stijl van eind 4e of begin 5e eeuw. Het hoofd is duidelijk romaans, te oordelen naar de bladeren rond het hoofd. Hier ontspringen de nieuwe bladeren in de neusgaten. Is dit de oudste nog bestaande Green Man in een kerk ?

  


Conques, Frankrijk
9e/10e eeuw

  


Conques, Frankrijk
9e/10e eeuw

 
 


Zoals het er nu uitziet
 


Zoals het er lang geleden uitgezien zou kunnen hebben
 
  Bercedo de Montija, Burgos, Spanje
12e eeuw

 


 
 
 
  Burgh-le-Marsh, Lincolnshire, Engeland
12e eeuw

 
  Klik hier voor meer.
 


 


Kilpeck, Engeland
12e eeuw
 


Quenington, Engeland
12e eeuw
  


Wells, Engeland
12e eeuw
 


Wells, Engeland
12e eeuw
  


St-Nectaire, Frankrijk
12e eeuwAbbey Dore, Engeland
12e eeuw
  


Luppitt, Engeland
12e eeuw
 
 

 
 
Villalcázar de Sirga, Spanje
12e eeuw
 

 
Links : Christus zittend met een boek in zijn hand met op de kaft een hoofd met bladeren op het voorhoofd en rond de mond. De bladeren op het voorhoofd verwijzen naar het geschreven woord, de vier evangelien, het bijbelboek. De bladeren rond de mond verwijzen naar het gesproken woord. Zie E.L. Hoffman-Klerkx in het tijdschrift "Oud Utrecht" 67e jaargang nr 2 Maart/April 1994.
Ook hier heeft de Green Man een duidelijke betekenis en is absoluut geen vruchtbaarheidssymbool zoals zo vaak wordt beweerd.
Klik hier voor meer.
  


Utrecht, Nederland
13e eeuwCrowland, Engeland
13e(14e?) eeuw
  

 
 
Exeter, Engeland
13e eeuw
 

 
Links : Maria en Kind bovenop een Green Man. Zoals eerder in het Elkstone tympaan en op het boek in Villalcázar de Sirga, is de Green Man letterlijk en figuurlijk de drager van het Goede Nieuws. Dus de Green Man had wel degelijk een functie in de kerk.
  


Guimiliau, Frankrijk
13e eeuw
    
  Salamanca, Spanje
13e eeuw
Lincoln Cathedral, Engeland
13e eeuw
  

 
 
Barton upon Humber, Lincolnshire, Engeland
13e eeuw
  


Much Marcle, Engeland
13e eeuw
 


Sutton Benger, England
13e eeuw
  


Green Man op een 13e eeuws doopvont in Lostwithiel, Cornwall, Engeland.
   Klik hier voor meer over dit doopvont.
 


 


Exeter,Engeland
13e eeuwExeter,Engeland
14e eeuw
  
De sluitsteen links bestaat uit twee Green Men.
  


Tewkesbury, Engeland
14e eeuwTewkesbury, Engeland
14e eeuw
  


Spreyton, Engeland
14e eeuwOttery St Mary, Engeland
14e eeuw
  


Bristol, Engeland
14e eeuwBristol, Engeland
14e eeuw
 


  Klik hier voor meer over dit raam.
 


 


Herveld, Nederland
14e - 15e eeuw
 
 


Bristol, Engeland
15e eeuwBristol, Engeland
15e eeuw
 


 


Doopvont met een Green Man.

Vergroting van de Green Man.
(genoemd in Lady Raglan's artikel)
 
  Stow Minster, Lincolnshire, Engeland
15e eeuw
  

 
 
Santa Maria la Real de Nieva, Spanje.
15e eeuw


Beide Green Men boven stammen uit dezelfde eeuw. De linker lijkt veel ouder. Het klooster is gebouwd in de 15e eeuw, het is dus mogelijk dat de Green Man links van een oudere kerk stamt en hier hergebruikt is. Vele kapitelen in de kloostergang geven de indruk van de 12e of 13e eeuw te zijn maar ze zijn van de 15e eeuw.
  


Ripoll, Spanje.
15e eeuw
 
 


Bristol, Engeland.
17e eeuw
 
 


King's Nympton, Engeland
15e eeuw
 


King's Nympton, Engeland
15e eeuw
 


  Klik hier voor meer.
  


Bury St Edmunds, Engeland.
15e eeuw
  


Ludlow, Engeland.
15e eeuw
 
 

Op misericordia kan men prachtig houtsnijwerk vinden, houtsnijwerk dat soms met grote humor scenes uit het dagelijks leven uitbeeldt. De Green Man kan natuurlijk niet ontbreken zoals hier blijkt in Ludlow.
Voor meer misericordia, klik hier .

 


 

Sommige Green Men zijn echt buitengewoon en . . . indrukwekkend.

 


 


Anzy-le-Duc, Frankrijk.
15e eeuw


 
 

In de latei direkt boven de deur ziet men zowel in de linker als de rechter benedenhoek een klein hoofd, een Green Man. De takken met bladeren komen uit de mond van de ene Green Man en verdwijnen in de mond van de andere Green Man, of omgekeerd. Hier speelt decoratie een grote rol maar ook de symboliek, immers, alle kerkgangers verlaten de kerk door hier onderdoor te gaan.

 
   

  Lincoln Cathedral, Engeland
16e eeuw
 


 

Ook hier moet men onder de bladeren door, echter, hier is slechts één Green Man. Men kan hem zien in de hoek linksonder. De afbeelding rechts is een vergroting van die hoek. Net boven de zwarte rand, ziet men in het midden de takken uit de mond komen en daarboven is de neus waarvan de neusgaten duidelijk herkenbaar zijn en daarboven de ogen. Ook hier gaan decoratie en symboliek hand in hand.
Is het hoofd moeilijk te vinden, beweeg dan de muis over de rechter afbeelding.

 
 

 
 
Guimiliau, Frankrijk
17e eeuw
   Het moge duidelijk zijn dat er heel veel meer hoofden zijn gehuld in bladeren. Het is onmogelijk ze allemaal te bezoeken. Echter, de conclusie is gerechtvaardigd dat de Green Man een functie had in de kerk,
 
a)  als afschrikmiddel om het kwaad te weren, vaak gevonden bij de ingang zoals bijvoorbeeld in Kilpeck en Quenington (beide 12 eeuw) maar ook op het doopvont zoals onder andere in Luppitt (12e eeuw).  
b)  als drager van het Goede Nieuws, bijvoorbeeld Elkstone, Villalcázar de Sirga and Exeter (alle 12e eeuw),
c)  als beschermer van leven, bijvoorbeeld Elkstone, Stow (12e en 15e eeuw).
 

Kennelijk is de oorspronkelijke betekenis van de Green Man verloren gegaan en in latere tijden is de Green Man voornamelijk gebruikt vanuit de traditie en als decoratie.

Er is geen bewijs dat de Green Man een vruchtbaarheidssymbool was hiewel dit vaak wordt beweerd. Echter, er zijn wel vruchtbaarheidssymbolen op kerken aan te treffen, bijvoorbeeld Kilpeck, Southwell Minster, Ely Cathedral and Woodkirk in Engeland (sheela-na-gig). In Artaiz, Cervatos in Campoo de Enmedio, Castañeda, Fromista en Yermo in Spanje. In Vaux-sur Aure in Frankrijk. 
 
Herveld,   Nederland.
Green Man als decoratie
19e eeuwEinde

Voor meer Green Men, klik
hier.


 
 
Interessante AANTEKENINGEN


Uit een gids van de kerk.

 
 
 
Gedurende de burgeroorlog (Civil War, 1642 - 1646) verschuilden de Royalisten zich in de kerk in de hoop om aan het leger van de rondkoppen (Parliamentarians) te ontkomen die ze probeerden uit te roken. De Royalisten hadden hun paarden in de kerk gestald en gebruikten het doopvont om een paard te dopen en noemden hem Charles.

Klik hier om naar de pagina terug te gaan.


______________________________________________________________
 

Deels uit een gids van de kerk.

 

 
 

Onder Hendrik VIII zijn in heel Engeland vele kloosters verwoest. Als gevolg daarvan zijn in de kerk St Mary Redcliffe geen middeleeuwse ramen die de verwoesting hebben doorstaan. Fragmenten van ramen van de kerk zijn verzameld en samengebracht in 1893 in het noordelijk raam waarvan twee delen hierboven zijn afgebeeld. In het linker deel is behalve de Green Man ook een ander hoofd te zien. In het rechter deel is een deel van een pagina uit een boek te zien met de latijnse tekst "in principio" wat betekent "in den beginne".
Ook in andere kerken zijn fragmenten van gebrandschilderde ramen verzameld en zo zijn soms prachtige delen gered. Zie voorbeeld hieronder.

 
 


Fragment 15e eeuws raam, St Margaret's Church, Bagendon, Engeland

 
 

Klik hier om naar de pagina terug te gaan.


______________________________________________________________
 


Een paar voorbeelden van misericordia in de kerk van Ludlow

De zeemeermin als verleidster.
Een bediende die stiekem wijn neemt.
Een huiselijk tafereel in de winter.
Een uil, in die dagen een symbool van domheid.


Klik hier om naar de pagina terug te gaan.


______________________________________________________________

Typische vorm van de Green Man in King's Nympton

  In de eerste drie eeuwen van het christendom was in het romeinse rijk rond de Middellandse Zee het christelijk geloof verboden en dus vonden bijeenkomsten plaats in het grootste geheim. Als teken van herkenning werd onder andere, een vis gebruikt. Het Griekse woord voor vis is IXƟYƩ en de letters van dit woord waren, vertaald, de eerste letters van, Jezus Christus Gods Gezalfde Zoon. Van dit zelfde woord kan een monogram worden gemaakt in de vorm van een wiel met 8 spaken. De vorm van de Green Man, links, zou ons kunnen doen denken aan zo'n monogram. Bekijk de bovenste rij afbeeldingen om te zien hoe een monogram werkt. Het is mogelijk dat een dergelijke situatie rond King's Nympton bestond. In feite zijn Cornwall en Devon de laatste graafschappen in het westen van Engeland geweest waar het Christendom werd geïntroduceerd en dat zij zeer, zeer vijandelijk stonden tegenover het christelijk geloof.  


Klik hier om naar de pagina terug te gaan.


______________________________________________________________

Burgh le Marsh    De Green Men van deze kerk zijn ouder dan huidige kerk die van de 14e eeuw is. Deze komen van een vroegere kerk op deze plaats.

Interessant is de klokketoren met de tekst :

Watch and pray
for ye know not
when the time is


Waak en bid
want gij weet niet
wanneer de tijd komt


 


Klik hier om naar de pagina terug te gaan.


______________________________________________________________

 
De kerk in Villalcázar de SirgaDe kerk geeft de indruk een overgangskerk te zijn van de romaanse periode naar de gotische periode en stamt uit het begin van de 12e eeuw. De boog op de voorgrond is enorm hoog. De arcade boven de deur bestaat uit vijf bogen daarboven is een beeldenrij waaronder dievan de maagd Maria met kind en daar boven een andere beeldenrij waar Christus zit met een boek. Als men voor de deur staat en naar boven kijkt is het nauwelijks mogelijk om te zien wat er op het boek staat. Maar op dat boek is een Green Man. Lokale mensen en zelfs de priesters weten niet van het beeld van Christus hier en het boek maar zij kennen wel de vier andere beelden van Christus met boek uit de omliggende plaatsen die van de 15e eeuw zijn en niet zo hoog geplaatst. Misschien is dat de reden dat deze Green Man zo onbekend is terwijl hij juist zo bijzonder is.
Op de boeken van de andere beelden van Christus is geen Green Man maar een kruis zoals in Moarves de Ojeda, zie onderstaande foto.

 

 


Klik hier om naar de pagina terug te gaan.


______________________________________________________________